Verksamhet

Den skapande kulturens förening Drom grundades år 1976. Föreningens mål är att skapa nya mångkulturella kreativa uttryck samt att främja dialogen mellan olika kulturformer både i Finland och internationellt genom konstens och kulturpolitikens medel. Föreningen leds av Drom rf:s grundare, författaren och kulturrådet Veijo Baltzar.
Såväl konst, kultur, politik, administration som skolning bör konfronteras med den europeiska kulturella diversiteten. Drom rf svarar på detta behov, ej endast som en finsk utom även som en europeisk föregångare. Föreningen producerar mångsidigt teater, bildkonst, utställningar, litteratur och musik. Föreningens verksamhetsområde omfattar även utvecklingen av en ny typ av pedagogiskt kunnande samtidigt som den har en betydande roll i både den inhemska och den internationella kultur- och samhällspolitiken.

Strategisk ledningsgrupp

Drom rf:s strategiska ledningsgrupp har sedan den bildades år 2009 blivit en viktig bakgrundspåverkare i föreningens strävan att nå sina mål. Till ledningsgruppen hör före detta statsminister Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, riksdagsledamöterna Pekka Haavisto och Ilkka Kanerva, ungdomsombud Olli Saarela, professor i mångkulturell utbildning Fred Dervin samt Alexandersteaterns direktör Reima Jokinen. Ledningsgruppens medlemmar deltar aktivt i verksamhetens planering och organisering.