Europas många ansikten

2016-2020


Det internationella teater-, dokumentärfilm- och forskningsprojektet Europas många ansikten 2016-2020 är dedikerat åt att stärka Europas kulturdiversitet, två-väga integration med hjälp av konst och kultur samt ett
multikulturellt samarbete.

Projektet marknads för finländsk multikulturell teater och dokumentärfilm i Finland och Europa samt utvecklar användningen av multikulturell emotionell intelligens som medel för tre-väga integration inom konst- och kultursektorn i form av en finländsk exportprodukt. 18 samarbetspartners från åtta EU-länder har bundit sig till att delta i projektet.

Kulturombud och författare Veijo Baltzar skriver och regisserar en musikalpjäs, som åker på turné till sju länder i Europa åren 2017-2020. Pjäsen behandlar smärtpunkter, nuläge och framtid i multikulturella europeiska samhällen. Musikalen produceras och visas i varje land av lokala ungdomar med olika kulturbakgrund tillsammans med professionella.

I Finland visas pjäsen år 2017 på Alexanders teater. År 2020 visas den i Verona i Italien, där den visas av de tidigare uppsättningarnas bästa artister och musiker.


Samarbetspartner:

 

FINLAND

Alexanders teatern

Helsingfors universitet

Ntamo

Helmi Films

ESTLAND

Estlands ryska teater, Tallinn

Tarto universitet

Baltic Film and Media School

 
 

LITAUEN

Lithuanian Russian Drama Theater

Litauens musik- och teaterakademi

Vilnus universitet

TJECKIEN

Latin Art Gallery

Charles universitet, Prag

Mimesis Film Production company

 
 

RUMÄNIEN

Teatrul National Radu Stanca, Sibiu

Bukarest nationella film- och teaterakademi UNATC

Lucian Blaga-universitetet

PORTUGAL

Teatro da Garagem

Lisbon Theater and Film School

 
 

ISLAND

The Gabler’s Theatre

Islands universitet

ITALIEN

Doc Servizi